top of page
Kommersiel och Privat
           Desinfektion
Några exempel på våra tjänster

KOMMERSIELL   DESINFEKTION

                     

 • Tåg

 • Hotel

 • Kontor 

 • Garage

 • Djurstall

 • Restaurang

 • Industrilokaler

 • Klassrumsrening

 • Lounge /Reception Area

 • Sanering av personalrummet

 • Ytor och desinfektion av luften

PRIVAT   DESINFEKTION

 • Bil

 • Båt

 • Garage

 • Sovrum

 • Vardagsrum

 • Toalett / Badrum

DESINFEKTION

Fogging används med fördel för att bekämpa bakterier och mögelsporer samt mögellukt på otillgängliga ställen i byggnader som ventilationskanaler, hålrum i väggar, isolering med mera.

* Metoden bygger på att man hettar upp en vätska som      sedan frigörs med hjälp av ett aggregat . En oxiderande    dimma sprids i utrymmet och tredimensionell sanering   erhålls. Man kan inte vistas i lokalen efter saneringen.

* En annan metod är kall foggin. Ingen synlig påverkan      finns efteråt.Känsliga, dyrbara saker flyttas, även växter.

Detta gör fogging:

 • Hindrar spridning av luftburna patogener.

 • Minskar partikelhalten i luften.

 • Minskar halten av endotoxiner i luften.

 • Minskar halten av mykotoxiner luften.

 • Desinfektion av mikrober och virus.

 

SKYDD VID DESINFEKTION

Att desinficera medför kontakt med både kemikalier och mikroorganismer, mikrober, virus som Covid -19 och andra bakterier vilket  kan vara farligt att handskas med om man inte vet vad man gör eller saknar kunskap. Vi använder heltäckande personligt skydd, heltäckande ansiktsmask med partikel och gasfilter, såväl som Corona Covid-19  möjlighet att spridas.

Prislista

* De följande timpriserna  & är inklusive moms.                        För företag gäller samma pris exklusive moms.

260 kr /tim

Städmaterial

* Kostnader för kemikalier tillkommer.

Alla priser redovisas inklusive moms och efter                        det 50 % rutavdraget.                         

* Kostnaden för servicebil  ingår .

Du som privatperson kan nyttja RUT - avdrag , vilket  innebär att du betalar 50% av arbetskostnaden.

Ni är alltid varmt välkomna att kontakta oss med frågor eller synpunkter.

Våra priser är fasta och inga extra avgifter tillkommer

bottom of page