top of page
Poolen
Några exempel på våra tjänster
 • Bottenrengörng

 • Rengöring

 • Dränering av renngssystem 

 • Påläggning/plåtar

 • Regöring av överdrag

Pool - Vinterstängning
 • Bottenrengöring

 • Rengöring av liner i vattenlinje

 • Justering av pH, aalkalinitet och klor

 • Dränering av reningssystem

 • Påläggning av vintertäckning/plåtar

 • Kostnader för kemikalier tillkommer

Pris 2.500 kr, inkl. resa

Pool - Vårstart
 • Avtäckning av vintertäckning/plåtar

 • Ihopkoppling, uppstart av reningssystem

 • Bottenrengöring

 • Justeriing av pH, alkalinitet, klor samt salthalt

 • Funktionskontroll

 • Kostnader för kemikalier tillkommer

Pris 2.500 kr inkl. resa

Städmaterial

* Kostnader för kemikalier tillkommer.

Poolservice Small
 • Vårstart  & vinterstängning

 • Kemikalier, 8 kg klor ingår 

 • Ett besök per månad

 • Bottenstädning

 • Vattenkontroll/justering

 • Rengöring av överdrag 

Pris 16.000 kr inkl. resa

Abonnemang 13.000 kr /mån i 11 Adm.avgift 200kr

Poolservice Medium
 • Vårstart & vinterstängning

 • Kemikalier 9 kg ingår

 • 2 besök per månad 

 • Bottenstädning

 • Vattenkontroll/justering

 • Rengöring av överdrag

Pris 32.000 kr inkl. resa

Abonnemang 30.000 kr /mån i 11 Adm.avgift 200kr

Poolservice  Large
 • Vårstart & vinterstängning

 • Kemikalier alla ingar

 • 4 besök per månad

 • Bottenstädning

 • Vattenkontroll

 • Rengöring av överdrag

Pris 42.000 kr. inkl resa

Abonnemang 38.500 kr/mån i 11 Adm.avgift 200kr

Samtliga priser är inkl, moms.

Ni är alltid varmt välkomna att kontakta oss med frågor eller synpunkter.

Du som privatperson kan nyttja RUT - avdrag , vilket  innebär att du betalar 50% av arbetskostnaden.

Vi ger dig den service du behover, det kan vara allt ifrån veckobesök till en gång per månad.Eller varför inte vårstart och vinterstängning.Du väljer när och hur ofta vi ska komma.

Våra priser är fasta och inga extra avgifter tillkommer.

bottom of page